עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

יעדים

יעדים ומטרות

 • טיפוח והעשרה של מנהלי התחבורה ומיצובם כאנשי מקצוע בארגונם.
 • עיצוב תרבות צרכנות אוטומטיבית מתקדמת ויכולות מושכלות ברכישת כלי רכב.  
 • שינוי דפוסי החשיבה של הצרכן בנושא הרכב בישראל.
 • שדרוג מעמדו של מנהל התחבורה בהחלטות כלכליות בהצטיידות בענף הרכב.
 • שיפור המודעות לתקינות הרכב כמרכיב קריטי בבטיחות הנסיעה בישראל.
 • הגברת המודעות לניהול התחבורה ככלי לשיפור הבטיחות ואיכות החיים והסביבה.

 
יעדים ארוכי טווח

 • טיפוח והעשרה של מנהלי התחבורה.
 • מיצובם של מנהלי התחבורה כאנשי מטה מקצועיים בארגונם.
 • הגברת המודעות לתרומת איכות ניהול צי הרכב לחוסן הארגוני.
 • עיצוב תרבות צרכנות אוטומטיבית מתקדמת בישראל. 
 • ייעוץ והשפעה על דרג מקבלי ההחלטות בתחום הרכב והתחבורה.
 • שינוי המודעות בארץ לתקינות כלי הרכב כמרכיב קריטי בבטיחות הנסיעה ועוברי הדרך.
 • קביעת נורמות וסטנדרטים לאיכות תחזוקת הרכב והתיקונים המתבצעים בו כחלק ממרכיב שמירת איכות הסביבה בישראל.

 

יעדים קצרי טווח

 • קליטת חברים איכותיים ומקצועיים לארגון .
 • הרחבת הידע המקצועי של מנהל התחבורה באמצעות ימי עיון ,סיורים מקצועיים והשכלה פורמאלית.
 • חיזוק ובנייה של מערכת קשרים מקצועית ושוטפת עם יבואני הרכב, ארגוני המוסכים ואיגוד השמאים וספקים בענף הרכב.
 • בניית ערכת כלי עבודה ומאגר מידע אינטרנטי עבור מנהל התחבורה.
 • שילוב מנהלי התחבורה בקורסי ניהול מתקדמים בנושאים שונים.
עבור לתוכן העמוד