עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

עלות אחזקת מכונית מנובמבר

5/11/2015
הגדל

בחודש נובמבר ירד מחיר הדלק למחיר לשפל זאת לאחר כ - 6.5 שנים. מהחודש, מחירו של ליטר בנזין בתדלוק עצמי עומד מנובמבר על  5.96 ₪ לליטר בלבד.

גורם שמוזיל את עלות אחזקת רכב למעט פחות מ- 2 ₪ לק"מ . בהתאם למחירי הדלק בחודש נובמבר, עלות אחזקה ממוצעת לרכב עומדת כיום על 1.97 ₪ לכל ק"מ בתחשיב העלות השנתית.

התחשיב של חברת חשב רכב, מתבסס על העלויות השנתיות הבאות למכונית ממוצעת שנוסעת כ- 15 אלף ק"מ בשנה:

החזר הון-  (פחת וריבית)- 9,627 ₪

רישוי- 1,595 ₪

ביטוח חובה- 1,457 ₪

ביטוח מקיף- 2,652 ₪

תיקונים וחלפים- 4,855 ₪

צמיגים- 510 ₪

דלק- 8,418 ₪

הוצאות שונות- 505 ₪

ההוצאות הקבועות והמשתנות מסתכמות ב- 29,618 ₪  

הוצאה חודשית ממוצעת- 2,468 ₪

הוצאה ממוצעת לק"מ- 1.97 ₪

עלות אחזקת רכב טיפוסי ש"ח - על פי מדד חשב רכב

 

 1.95  - ינואר 2009

  2.06 - ינואר 2010

 2.08 - ינואר 2011

 2.16 - ינואר 2012

 2.20 - ינואר 2013

 2.21 - ינואר 2014

 2.13 - ינואר 2015

2015 נובמבר1.97  ₪

 

 

עבור לתוכן העמוד