מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  מס מופחת לרכב ספורט

  25/01/2015
  הגדל

  ראש הממשלה בנימין נתניהו, המשמש כממלא מקום שר האוצר, חתם היום על תיקון לצו תעריף המכס המאפשר הטלת מס קנייה מופחת בשיעור של 19.2% בלבד על כלים תחרותיים המיועדים לנהיגה ספורטיבית, כפי שהיה נהוג בשנת 2013. הצו ייכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות.

  במהלך שנת 2013 הופעלה הוראת שעה לפיה מס הקנייה על כלים תחרותיים (בהם אופנועים, קארטינגים, באגי, מכוניות וכד') עמד על 19.2%, במקום שיעור של 83% מס המוטל על כלי רכב פרטיים ו- 72% על אופנועים. בבדיקה שנערכה עלה חשד כי חלק מהכלים שיובאו לא שימשו בפועל לנהיגה ספורטיבית ועל כן, הוראת השעה לא הוארכה באותה המתכונת. לאור הממצאים, בהוראת השעה החדשה נערכו התאמות על מנת להבטיח שימוש בכלים אלו אך ורק למטרות ספורט במתחמים מורשים. הדרישות החדשות כוללות חובת הגשת אישור הרשות לנהיגה ספורטיבית לייבוא הכלי, הצגת רישיון נהיגה ספורטיבית בתוקף ועוד.

  נוהל מפורט לפיו ייושם הצו, יתפרסם מיד אחרי פרסום הצו ברשומות. יובהר כי תשלום המס המופחת, מותנה בשימוש בפועל בכלי תחרותי לנהיגה ספורטיבית כהגדרתה בחוק, ומי שיימצא עושה שימוש לא מורשה בכלי צפוי לעונשים ולתשלום הפרש המסים. יצוין כי גם עתה, שימוש בכלי למטרה אחרת מלבד נהיגה ספורטיבית מהווה עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר.

  עוד יצוין, כי הטבה זו הנה בגדר הוראת שעה עד 30.6.2016. בסיום תקופה זו, שנועדה לאפשר לרשות לנהיגה ספורטיבית לבצע את התיקונים הנדרשים בחקיקה על מנת לאפשר בקרה ואכיפה מירביים, רשות המסים תבחן אפשרות להאריך את הוראת השעה או להפכה לקבועה.

   

   

  עבור לתוכן העמוד