מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  קציני בטיחות בתעבורה- לדרך חדשה

  13/04/2014
  הגדל

  ועדת הכלכלה של הכנסת, התכנסה באופן מיוחד ביום ג' 8/4/14 בעקבות רוויזיה (בקשה לדיון מחודש) שהוגשה ע"י ח"כ אילת שקד (בית היהודי). עקב הפגרה, כמעט ולא התייצבו לדיון חברי הוועדה, למעט יו"ר הוועדה ח"כ אבישי ברוורמן וח"כ צחי הנגבי ואילת שקד.

   

  עם פתיחת הדיון נמסר למשתתפים כי בכל הקשור לאופן העסקת קציני בטיחות ( "העסקה או התקשרות") לא יתקיים דיון בגלל מיעוט חברי ועדה כנסת המשתתפים, ולאור הנושא הטעון והעקרוני לבטיחות. הדיון, התמקד באישור תקנה 585 בחלק י' בתקנות העוסקות בתפקידי קצין הבטיחות. השינויים והתוספות הצפויים בתקנה, הוקראו ולאחר דיון ממושך ואושרו.

  תקנה 585 , תתייחס מעתה גם לנהגים מקצועיים.

  להלן העיקרים והחשובים שבה:

  נהג מקצועי- לראשונה בישראל, יוגדר תפקיד נהג כמקצוע בתקנות התעבורה. ההגדרה בתקנה לנהג מקצועי תהיה: מי שעיקר עיסוקו בנהיגה, או המחויב בנהיגה ברוב שעות עבודתו במפעל. ההגדרה תכלול את נהגי המשאיות, אוטובוסים, מוניות, שליחים, וכדומה.
  פגישות אישיות לנהגים- קצין הבטיחות, יקיים פגישות אישיות, לנהגים מקצועיים אחת ל- 3 חודשים ויתעד את תוכנם בכתב.
  הדרכות- קצין הבטיחות, ידאג לביצוע הדרכות מקצועיות לנהגים מקצועיים, פעמיים בשנה, כאשר אחת מהן תתקיים לקראת החורף ואחת לקראת הקיץ. משך כל הדרכה, לא יפחת מ- 3 שעות. כל ההדרכות יתועדו בתיק נהג.
  פיקוח מוסכים- קצין הבטיחות , יפקח על כך שכלי הרכב יתוקנו רק במוסכים מורשים, בהתאם לצו הפיקוח על מוסכים ומפעלים לכלי רכב.
  בדיקות לרכב משא ולאוטובוס- קצין הבטיחות, יבצע בדיקות תקינות למשאיות החייבות ברישיון מוביל, לאוטובוסים ורכב ציבורי, אחת לחודש. לרבות אישור בכתב לתקינות הרכב.
  בדיקות תקינות לרכב פרטי ומסחרי - קצין הבטיחות,  יבצע בדיקת תקינות לכלי הרכב, אחת לשלשה חודשים וייתן אישור בכתב בדבר תקינות כלי הרכב. למעט רכבי ליסינג (השכרה/החכר), שיהיו הפטורים מביקורת זו.
  טכוגרף- קצין הבטיחות, יבדוק את דיסקיות הטכוגרף וישמור במשרד למשך 180 יום. באם מצא קצין הבטיחות כי נהגי המפעל מפרים את תקנה 168 יודיע על כך לבעל המפעל . באם התופעה מתמשכת ,יודיע קצין הבטיחות גם לרשות.
  דיווח תלת חודשי- קצין הבטיחות, ידווח בכתב לבעל המפעל על מצב הנהגים ומצב כלי הרכב אחת לשלושה חודשים.

  הבהרה: השינויים בתקנות יכנסו לתוקף, רק לאחר אישור כל חלק י' בתקנות התעבורה, בישיבת ועדת הכלכלה שתתקיים עם פתיחת המושב הבא של הכנסת (כנראה בחודש מאי).

  עבור לתוכן העמוד