מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  רפורמת המיסוי הירוק משתנה מחודש אוגוסט

  21/07/2013
  הגדל

  הפעם זה סופי, רפורמת המיסוי הירוק החדשה יוצאת לדרך מ-1 באוגוסט. נוסחת המיסוי הירוק תשתנה. דרגות הזיהום יעלו כלפי מעלה ומחירי המכוניות יתייקרו בשיעורים של 1000 עד 10,000 ₪.

   

  עם זאת, יבואני הרכב, צפויים לספוג חלק מההתייקרות . בעקבות תקופת המעבר שנקבעה, הם יזדרזו למכור ולשחרר מהמכס מכוניות עד סוף חודש ספטמבר.

   

  בהתייחס לנוסחה החדשה, הפטור ממס הקנייה יצטמצם והמחיר יעלה. לדוגמא: פורד פוקוס שכיום מצויה בדרגת זיהום בדרגת זיהום 4 קופצת לדרגה 9 ומחירה יתייקר בהתאם לשינוי ב- 6,000 ₪ . רנו פלואנס דיזל, שכיום בדרגת זיהום 4 קופצת לדרגה 11 ומחירה יתייקר ב- 10,000 ₪.

   

  בקטגוריית הסופר מיני, אופל קורסה עולה לדרגה 6 ומחירה יעה ל- 3,800 ש"ח. קיה פיקאנטו עולה לקבוצה 4 ומחירה יעלה ב- 2000 ₪. המחיר לצרכן יקבע ע"י יבואני הרכב שיספגו חלק מההתייקרות הם יפרסמו מחירון חדש עד 1 לאוגוסט.

  שינוי הרפורמה הקיימת - הוראת הנוהל החדשה
  רקע: במסגרת החלטת ממשלה מיום 13.01.08 הוחלט על תוכנית לעידוד שימוש באנרגיה נקייה, המתבססת על דו"ח הוועדה ל"מיסוי ירוק" שהוכן ע"י רשות המסים בישראל ומשרדי הממשלה הרלבנטיים. בין היתר, הטילה החלטה זו בזמנו על שר התחבורה לקבוע כללים באשר לפרסום נתוני הזיהום של כל דגמי הרכב הנמכרים בישראל, וכן את "הציון הירוק" שלהם.

  "ציון ירוק" (או "מדד ירוק") הינו מדד המתייחס לרמת הזיהום שיוצר הרכב ואשר על פיו נקבעים התמריצים שיינתנו לכל סוגי הרכבים. בהתאם לממצאי נתוני הפליטה שנאספו החל מינואר 2009, נקבע בין היתר, המקדם לנוסחה להתאמת שיטות מדידת הפליטות בארה"ב ובאירופה. כמו כן נקבעו 15 "דרגות זיהום אויר" (או "קבוצות זיהום") ולכל דרגה נקבע טווח ערך ה"ציון הירוק".           

  הוראת נוהל חדשה מס' 02/2013 של משרד התחבורה, תיכנס לתוקף ב- 1/8/13 היא מהווה עדכון לנוהל מס' 01/09, שמטרתו לעדכן את נוסחת החישוב של הציון הירוק, בהתאם לערכים העדכניים של סכומי העלויות החיצוניות הנובעות מפליטות המזהמים בכלי הרכב. ערכי המקדמים לסוגי הפליטות השונות נקבעו בהתבסס על עבודת המחקר שנעשתה בהזמנת המשרד להגנת הסביבה. פרסום נתוני הזיהום והטמעת נתוני "דרגת זיהום" ברישיון הרכב, נועדו להגביר את השקיפות והמודעות לנושא בקרב הצרכנים ולהוות אמצעי תגבור נוסף על תמריצי המיסוי הישירים שייקבעו באמצעות מסי הקנייה על רכב. הוראת הנוהל מתייחסת לחישוב דרגת זיהום אויר לכל רכב חדש הנרשם לראשונה בישראל ולרכב המיובא ביבוא אישי.

   

  חוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008 שעניינו גילוי נתונים בפרסומת בדבר זיהום אוויר מרכב מנועי, מחייב כל יבואן ומפרסם של רכב ממונע במשקל של עד 3.5 טון, להקדיש 7% משטח הפרסום לגילוי נתוני צריכת הדלק ודרגת זיהום האוויר המבוססת על נתוני הפליטה של הגזים: פחמן חד-חמצני (CO), פחמימנים (HC), חלקיקים (PM), פחמן דו-חמצני (CO2), תחמוצות חנקן (NOX). הנוהל החדש הוכן בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ורשות המסים בישראל. הנוהל חל על כלי רכב מנועיים מסוגM1 ו-N1(פרטיים ומסחריים), במשקל כולל מותר עד 3.5 טון. כלי רכב שמשקלם מעל 3.5 טון ואופנועים, לא נכללים ברפורמת המיסוי הירוק ובמנגנון התמריצים של מס הקניה ואין חובה לדווח לגביהם את נתוני פליטות המזהמים.

   

  ה"ציון הירוק" מהווה מדד משולב המשקף את העלויות החיצוניות (שכלל הציבור נושא בהן) הנוצרות עקב פליטת המזהמים מהרכב. בהתאם ל"ציון הירוק" חולקו כלי הרכב ל-15 קבוצות, ולכל קבוצה נקבעו תמריצי מס בצורה של שיעורי מס קניה מופחתים לכלי רכב נקיים בעלי הנעה אלטרנטיבית (כדוגמת רכב חשמלי או רכב היברידי) ומנגנון הטבת מס קצובה (בש"ח) ביחס לסכום מס הקניה הרגיל המוטל על הרכב. ה"ציון הירוק",  נקבע על פי הנוסחה ישראלית, הכוללת את פליטות המזהמים שנתקבלו במבחני אב-הטיפוס בהתאמה לדרישות החובה של משרד התחבורה. סוגי הפליטות הנכללים בחישוב ה"ציון הירוק" הם: תחמוצות חנקן (NOX), פחמן חד חמצני (CO), פחמימנים (HC), חלקיקים (PM), פחמן דו-חמצני (CO2). 

   

  ה"ציון הירוק" מחושב בהתאם לנוסחה מקורית, שהמקדמים בה משקפים את גובה העלויות החיצוניות של כל אחד מסוגי הפליטות, קרי, חומרת הנזק הסביבתי והנזק הנגרמים לבריאות האדם.


  הנוסחה החדשה לקביעת הציון הירוק החל מ- 1/8/2013:

   

  הציון הירוק

  =

  1042*CO+21,454*HC+75,461*NOx +145,772*PM+103*CO2

  100

   

  עדכון הנוסחה בעתיד
  המקדמים עבור כל סוגי הפליטות שבנוסחה לעיל יעודכנו אחת לשנתיים החל מיום 1.1.2015.
  העדכון יבוצע בהתאם לערכים המומלצים המעודכנים של פליטות המזהמים מתחבורה, בהתאם להנחיות "אשכול כלכלה וטכנולוגיה" במשרד להגנת הסביבה.
  אחת לכל שלוש שנים, החל משנת 2016, תיבחן התפלגות כלי הרכב המיובאים בהתאם לדרגות הזיהום, ובמידת הצורך תתעדכן הנוסחה תוך התחשבות בעדכוני עלויות המזהמים בישראל ובהתפלגות היבוא כאמור. עדכון הנוסחה כאמור יתפרסם לציבור באתר משרד התחבורה לא יאוחר מ- 1 ביולי וייכנס לתוקף בשנה העוקבת לשנת הפרסום.

  תקינה אמריקאית
  נוסחת החישוב של ה"ציון הירוק" הותאמה לנתוני הפליטות כפי שהם נבדקים ומדווחים על פי התקינה האירופאית. לאור העובדה שקיימים הבדלים ניכרים בשיטות המדידה והדיווח בין השיטה האירופאית והשיטה האמריקאית, נוצר צורך לבצע התאמות בנתונים שנמדדו ודווחו לפי התקינה האמריקאית. לפיכך, צורת הדיווח תהיה שונה בהתחשב בסוג התקינה הרלבנטית לדגם הרכב, כאשר הכלל המנחה הוא דיווח נתוני המקור ללא כל שינויים או התאמות. בנוגע לדגמי רכב שעברו בדיקת רמת הזיהום לפי התקינה האמריקאית, ידווחו נתוני הפליטות תוך התייחסות נפרדת לתנאי נסיעה עירונית ובינעירונית, ונתונים אלה יעברו התאמות על מנת שניתן יהיה לבצע בהם שימוש בנוסחה לחישוב הציון הירוק. מטרתן של התאמות אלה הנה להגיע לתאימות מרבית לנתונים מקבילים לפי התקינה האירופאית.

  דיווח נתונים
  באחריות יבואן הרכב להגיש את נתוני הזיהום לאגף מערכות מידע במשרד התחבורה, לגבי כל תוצר ודגם רכב ומנוע המיובאים על ידו, ועל פיהם יחושב "הציון הירוק", כל זאת כשדה חובה בעת רישום הדגם . במשרד התחבורה מבהירים כי אי דיווח לנתוני הפליטות במועדים שנקבעו יגרום לשיבוץ דגם הרכב בקבוצת הזיהום הגבוהה ביותר.

  רכב ביבוא אישי
  כללי הדיווח על פי נוהל זה יחולו גם בעת יבוא אישי של כלי רכב חדשים או משומשים. אי המצאת מסמכים מתאימים על נתוני פליטות המזהמים תגרום לשיבוץ הרכב בקבוצת הזיהום הגבוהה ביותר ורישומה ברישיון הרכב. כלי רכב אשר אינם מיובאים ביבוא סדיר, על המייבא האישי מוטלת האחריות להמציא מיצרן הרכב או מדילר מורשה של יצרן הרכב את נתוני הפליטה לצורך קביעת ה"ציון הירוק".

  פרסום "ציון ירוק"
  נתוני הפליטות וה"ציון הירוק" לכל תוצר ודגם רכב שלגביהם קיימת הוראת רישום משנת 2009 ואילך, יפורסמו באתרי האינטרנט של משרדי התחבורה, עם קישור לפרסום כאמור באתרי האינטרנט של משרד האוצר/רשות המסים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה והמים.

  תחולת החוק והוראות מעבר
  הנוהל החדש לרפורמה, ייכנס לתוקף מיום 1.8.2013. אולם נקבעה תקופת מעבר, בנוגע לכלי רכבשאוחסנו בנמל או במחסן רישוי עד ליום 31.7.2013 במקרה זה, תחולת הנוהל החדש לקביעת הציון הירוק ,תהיה מיום 1.10.2013, אלא אם ישוחרר מפיקוח המכס עד יום 30.9.2013.
  המשמעות לתקופת המעבר, שכל אותם כלי רכב המצויים בנמלים עד לסוף חודש יולי, באם ישוחררו על לסוף חודש ספטמבר השנה, ייחשבו לשיטת הרפורמה הישנה דרגת הזיהום שלהם לא תשתנה וגם מחירם.


  עבור לתוכן העמוד