מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  הטבות שווי שימוש לרכב היברידי וחשמלי 2022

  13/12/2021
  הגדל
  בכוונת רשות המיסים במשרד האוצר להאריך את הוראת השעה המטיבה עם מחזיקי רכב צמוד היברידי או חשמלי שניתן להם ממקום עבודתם או עצמאיים הזוקפים הוצאות לכלי הרכב שבבעלותם. 

  הוראת השעה תתחדש החל מ-1 בינואר 2022. רשות המיסים, מתכוונת לצמצם את גובה ההטבה כשמדובר בכלי רכב היברידיים והיברידיים נטענים (פלאג-אין) ומנגד להעלות את סכום ההטבה לרכב חשמלי מלא. במתווה הבא:
  לכלי רכב היברידים, תינתן הטבה בזיכוי של כ- 400 ₪ לעומת 500 ₪ כיום.
  לכלי רכב היברידים נטענים פלאג-אין, תינתן הטבה בזיכוי של 900 ₪ במקום 1,000 ₪ כיום.
  לכלי רכב חשמליים, תינתן הטבה בזיכוי של 1,200 ₪ לעומת 1,000 ₪ כיום.

  מהו מס שווי שימוש ? רכב צמוד ממקום העבודה, נחשב הטבה חייבת במס הניתנת לעובד. על כן יש לבצע זקיפת מס בגין שווי השימוש ברכב. שיטת החישוב נקבעת בהתאם למחיר 
  הרכב ושנת ייצור הרכב כאשר ערך ההטבה נקבע לפי שיעור של 2.48% ממחיר הרכב בהיותו חדש.

  בשנת 2015, הותקנו בהוראת שעה, תקנות שווי השימוש ברכב, המפחיתות את סכום הזקיפה של שווי השימוש בכלי רכב בעלי טכנולוגיית הנעה מתקדמת בהם: רכב היברידי, ורכב היברידי נטען פלאג- אין, ורכב בהנעה חשמלית מלאה. סכום ההפחתה שנקבע החל משנת 2015 ועד תום שנה זו עומד על 500 ₪ עבור רכב היברידי, ו-1,000 ₪ עבור רכב פלאג אין או חשמלי.

  רקע: בתקנות החדשות החל מ- 2022 מוצע לעדכן את שיעור ההפחתה לשנים 2022 ו-2023, בהסתמך על בדיקות כלכליות עדכניות, כאשר לרכב חשמלי מוצע להגדיל את סכום ההפחתה ב-200 ₪, כך שיעמוד על 1200 ₪. לרכב היברידי ורכב פלאג-אין מוצע להקטין את סכום ההפחתה ב-100 ₪, כך שיעמוד על 400 ₪  חדשים לרכב היברידי רגיל, ו-900 ₪ לרכב היברידי נטען פלאג-אין. בין השיקולים שנלקחו בחשבון בצמצום הפער בעלויות התחזוקה בין רכבים אלו לרכב רגיל, בין היתר על רקע הירידה בעלויות הרכישה של הרכבים וכן הודות לשיפור בצריכת הדלק של רכב רגיל. בנוסף, נלקחה בחשבון האפשרות להטעין רכב חשמלי ורכב פלאג-אין מעמדה ביתית.

  הכוונה לקבוע כי התקנות יחולו בהוראת שעה למשך שנתיים עד סוף 2023, המאפשרת את בחינת הנושא מחדש בתקופה זו.

  הארכת הוראת השעה מותנת באישור ועדת הכספים בכנסת וחתימת שר האוצר.

  עבור לתוכן העמוד