מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  דיון וועדת הכלכלה 1/8/18 בנושא: קציני בטיחות בתעבורה.

  5/08/2018
  הגדל

  בתאריך 1/8/18התקיים דיון המשך בוועדת הכלכלה בכנסת, שעסק בעדכון חלק י' בתקנות התעבורה, הקשורות להסדרי בטיחות במפעלים. מדובר בדיון שישי בסדרה, הנמשך לאורך כמה שנים. הדיון הפעם התמקד בתקנה 585 הקשורה לתפקידי קצין בטיחות בתעבורה.

  יו"ר וועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל פתח והבהיר למשתתפים כי לאחר הפגרה יתקיים הדיון בנושא הטעון בתקנות בדבר אופן העסקת קצין הבטיחות על פי תקנה 580. ח"כ כבל הדגיש כי התכנים בכל הקשור להסדרי בטיחות ותפקידי קציני הבטיחות, משתנים אי לכך יש לראות לנגד עינינו את עתידו של קצין הבטיחות ופעילותו למניעת תאונות.  אני קורה להביא לכך שמעמדו של קצין  הבטיחות יהיה גבוה יותר ויכיל סמכויות רחבות. צריך למצוא דרך לחיזוק מעמדו של קצין הבטיחות. בעניין עדכון התקנות ציין כבל, כי אין לנו כוונה לחוקק תקנות שהם קשות לביצוע. לא נגיע למצב של גזירות שלא ניתן לעמוד בהם. החוק, מתייחס לחיי אדם מכאן חשיבותו. נקודת המצב היא שיש לקבוע לבעלי התפקיד סמכויות ואחריות. כאשר מדובר בבטיחות כלי רכב, בסמכותו של קצין הבטיחות לבדוק ולקבוע את תקינות הרכב ואף להשביתו במידת הצורך. כאשר מדובר בבטיחות הגורם אנושי כנהג, כאשר מצא קצין הבטיחות כי הנהג חרג משעות העבודה על פי תקנה 168, תפקידו של קצין הבטיחות להודיע לבעל החברה על הממצאים . כאן על בעל החברה מוטלת האחריות לטפל בנהג. חשוב שיהיו תהליכים סדורים בכל התהליך ושיוגדר מי נושא באחריות.

  מהלך הדיון, התמקד בתקנה 585 העוסקת במהות תפקידי קצין הבטיחות, ועסק בעיקר באופן בדיקות תקינות לכלי הרכב.

  סעיף 14- לתקנה קובע כי אחת לחודש תבוצע בדיקה לתקינות מערכות הרכב וקיומם של מסמכי הרכב הנדרשים, כשמדובר ב: אוטובוס, רכב ציבורי, רכב מסחרי ורכב עם רישיון מוביל. על קצין הבטיחות, למלא את ממצאי הבדיקה בטופס ייעודי ואחיד המצוי בתוספת השלוש עשרה ומסווג לפי סוגי כלי הרכב. הבדיקה תבוצע ע"י קצין בטיחות או מוסך מורשה או מכון רישוי. קצין הבטיחות יחתום בטופס על תקינות הרכב כנדרש. סעיף 14 לתקנה 585 אושר.

  סעיף 15- מתייחס לביצוע בדיקות לכלי רכב מסוגים אחרים המוזכרים בסעיף 14. כאשר מדובר ברכב החכר והשכרה( ליסינג), תדירות הבדיקה תתבצע אחת ל- 6 חודשים. כיום חובת הבדיקה נעשית בתדירות של אחת ל-3 חודשים. אם זאת, לגבי רכב החכר והשכרה המצוי בחצר/ חניון של חברות ההשכרה והליסינג או משרד ההסעות, הבדיקה לרכב תבוצע אחת ל- 3 שנים. טיעון חברות ההשכרה לשינוי בתדירות הבדיקה, שכלי הרכב נבדקים לפני מסירתם ובהחזרתם. סעיף 15 לתקנה 585 אושר.

  סעיף 16- מתייחס למשאיות ואוטובוסים וקובע שקצין  הבטיחות יבדוק ויפענח את דיסקיות הטכוגרוף ויטפל בחריגות שעות עבודה ומהירות. זאת במטרה לפקח על שעות נהיגה ומנוחה והמהירות שביצע הנהג. על קצין הבטיחות לשמור את הדיסקיות למשך 180 יום . בסעיף זה הדיון היה טעון, הואיל ותקנה 168 בעייתית לביצוע. אי לכך לא התקבלה החלטה.

  ח"כ איתן כבל, אמר כי יש  צורך לייצר "סיפור דרך" ברור לכל התהליך שעל קצין הבטיחות לבצע. אם חובת קצין הבטיחות לדווח, יש להבהיר למי הוא מדווח ומהו מנגנון הבקרה לביצוע הדיווחים ומי נושא באחריות.

   

  עבור לתוכן העמוד