מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  מידע תעבורתי לקציני בטיחות

  30/07/2017
  הגדל

  קציני בטיחות בתעבורה, קיבלו לאחרונה הנחיות על חובתם לקבל מיידע תעבורתי על כל הנהגים והנוהגים ברכב המפעל או החברה, שבה הם עובדים.

  בתאריך: 20/6/17 הודיע משרד התחבורה רשמית, על כך שהוא מגביר את הפיקוח על נהגי כלי רכב כבד ואוטובוסים, במטרה לצמצם באופן משמעותי את מעורבותם של הנהגים בתאונות הדרכים. במסגרת זו, הותר בתקנות כי קציני הבטיחות בחברות הובלה ואוטובוסים, ייחשפו למידע תעבורתי על הנהגים הנתונים לפיקוחם.

  להפתעת קציני הבטיחות, משרד התחבורה, החליט להרחיב את ההנחיה לקבלת מידע לכלל קציני הבטיחות אשר מפקחים על נוהגים בכלי רכב בציי הרכב של המפעלים והחברות (רכבים פרטיים וליסינג).

  בחוזר שהופץ ב- 25/6/17 נקראים כל קציני הבטיחות והמפעלים, להיערך ליישום תקנות התעבורה 585 א' ו- 585 ב'. במסגרתו, עליהם לבדוק את פרטי הנהגים המועסקים במפעל או הנוהגים ברכב של המפעל.

  הוראת נוהל מס' 14 מתייחסת לנושא וקובעת הנחיות כדלקמן:

  כרטיס חכם- על המפעל לקבל עבור קצין הבטיחות, כרטיס חכם, בכדי שיוכל להתקשר לאגף הרישוי באמצעות אתר ממשל זמין, לצורך קבלת המידע. הספקים שנבחרו לאספקת הכרטיס הם: "קומסיין," שמציעה כרטיס בעלות של 155 ₪ , או טוקן בעלות של 170 ₪. חברת "פרסונל איי די", מציעה כרטיס חכם בעולת של 200 ₪ וטוקן בעלות של 250 ₪. לקבלת כרטיס קיים תהליך שמחייב את אישורים וחתימה על תצהירים שונים.

  קבלת המידע- קבלת המידע ממאגר רשות הרישוי, תבוצע לאחר פניה של קצין הבטיחות בלבד, לאתר ממשל זמין. הפניה תתבצע באופן מכוון ע"י קצין הבטיחות ולאחר שזוהה ע"י כרטיס חכם. קצין בטיחות שאושר לקבל את המידע, יפנה באמצעות שאילתה, לאתר ממשל זמין. יצוין כי ניתן להגיש שאילתה ל- 5 נהגים לכל היותר. כל שאילתה לגבי נהג/ת, כרוכה בתשלום של 6.20 ₪.

  המיידע שיתקבל עבור נהג מקצועי בלבד יכלול: דרגת רישיון, תוקף, מועד קבלת רישיון, תנאים מיוחדים, מידע על פסילה בתוקף, מידע על פסילה קודמת, מידע על נקודות שנרשמו לחובת הנהג ואמצעי תיקון שהוטלו על הנהג.

  כאשר מדובר בנוהג ברכב המפעל, המידע שיתקבל יצומצם לנתונים הבאים: דרגת רישיון, תוקף, תנאים, ומידע על פסילה קיימת.

  תדירות בדיקת מידע תעבורתי- על קצין בטיחות לבדוק בקביעות מידע על כל נהג או נוהג חדש, שמיועד לנהוג ברכב המפעל. כשמדובר בנהגים מקצועיים, על קצין הבטיחות לקבל מידע בכל חצי שנה לכל הנהגים המקצועיים במפעל. כאשר מדובר בנוהגים ברכב המפעל, על קצין הבטיחות לבדוק מידע בכל 3 שנים. בנוסף רשאי לבדוק מידע בכל מועד שנראה לו סביר כי חלו שינויים ברישיון הנהיגה של הנהג.

   

  עבור לתוכן העמוד